Inici

Un projecte de ciència ciutadana per avaluar la contaminació per plàstics

Científics de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, tècnics de Surfrider Foundation Europe, i diferents col·lectius de ciutadans distribuïts al llarg del litoral català s’ajunten per dur a terme un projecte de recerca pioner per avaluar la contaminació per microplàstics de la zona costanera catalana.

Obtenció de mostres científiques mitjançant l’arrossegament d’una xarxa de microplàstics

Mitjançant l’arrossegament d’una xarxa de mostreig de microplàstics de 330 micres de malla amb embarcacions de tracció humana (paddle surf, rem, piragua) s’obtindran mostres científiques de microplàstics flotant en aigües catalanes. Les mostres seran analitzades als laboratoris de la Universitat de Barcelona per tal de determinar abundàncies (fragments per unitat de superfície), característiques (color, forma, mida) i composició (polietilè, poliestirè, polipropilè) dels microplàstics, i per tant determinar-ne l’origen.

Augment de la cultura científica

A partir de la participació activa en la recollida de mostres científiques, s’augmentarà la cultura científica de la societat en relació a la contaminació marina per plàstic, que es traduirà en un apropament al medi marí mitjançant la pràctica esportva, un millor coneixement del medi i una major comprensió de l’impacte (i de les potencials solucions) de les activitats humanes.